PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pronájmu vozidla | h2rent.cz

 • Vozidlo je možné zapůjčit pouze osobě starší 20 let s minimálně dvouletou platností řidičského oprávnění. Totožnost musí nájemce prokázat platným řidičským průkazem, občanským průkazem nebo pasem.
 • Minimální doba pronájmu je jeden den - 24 hodin
 • Platba za pronájem je možná hotovostně nebo bezhotovostně ( bankovním převodem ) a to vždy před převzetím vozu.

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy:

Občan

 • občanský průkaz (pas)
 • řidičský průkaz
 • hotovost na dobu pronájmu

Firma

 • výpis z obchodního rejstříku – originál (právnická osoba)
 • živnostenský list – originál(fyzická osoba)
 • občanský průkaz (pas) řidiče
 • řidičský průkaz řidiče (plná moc pokud není jednatel firmy )
 • razítko firmy